Gnosjöandan som konstverk - på din ort fortsättning

Torii i Åsenhöga

Torii — port till den magiska världen är en stor stenskulptur som har rests strax bredvid parkeringen till Åsenhöga kyrka. Konstnär är Kethy Bjesse från Härnösand och hennes verk knyter an till folktro, natur och andlighet.

"Denna Torii stämmer väl överens med Gnosjöandan som någonting nytt och högaktuellt i denna tid av psykisk ohälsa. Att vara "ett med naturen" genom att bejaka dess helande kraft och vårt andliga arv är tanken och syftet med detta utomhusverk. När vi träder in igenom Toriin, som är en port in i den magiska världen, närmar vi oss vårt ursprung och upplever därför ett lugn och en avstressande harmoni. Kethy Bjesse"

Segel i samspel i Marieholm

Segel i samspel har placerats i den nedre dammen i Marieholmsbruk. Konstnärer är Nigel Wells och Per Anders Carlsson från Järna. Verkets namn anspelar på ortens långa historia som plats för båtbyggeri.

"Denna skulptur är ett försök att uttrycka Gnosjöandan på följande sätt: Tanken är att skulpturen ska placeras över vattenspegel (Marieholm) men den skulle också gå att placera på land. Skulpturen påminner om trollsländans vingar till utseende. Några ledord: rörelse, nätverk, samverkan, avknoppning, lätthet med styrka. Nigel Wells och Per Anders Carlsson"

Kulltorparen i Kulltorp

Kulltorparen står på plats i Kulltorp, alldeles nedanför gamla missionskyrkan. Konstnärer är Gösta Wessel och Berit Almer från Stockholm. Verket är en stor skulptur av metallbalkar, i precis rätt vinkel ser man en stående figur, annars ett virrvarr av svarta pålar.

"Se upp när du färdas på Kyrkovägen! Då dyker Kulltorparen fram ur bröten vid vägens krök. Det gör han också när du färdas på Anderstorpsvägen. Denna energiska, arbetsamma inspiratör kliver fram ur skulpturens kaos och överraskar barn och vuxna. Skulpturen är konstruerad sa att den sedd ur vissa vinklar kan upplevas som en abstrakt skulptur. Ur andra vinklar framträder en streckgubbe — "Kulltorparen". Gösta Wessel och Berit Almer"

 

 

Bakgrund till tävlingen

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 januari 2010 skulle en del av de så kallade Särnmarkspengarna avsättas för ett konstprojekt på temat Gnosjöandan för offentlig utsmyckning i kommunens sex huvudorter (Gnosjö, Hillerstorp, Åsenhöga, Kulltorp, Marieholm och Nissafors). Detta var ett av de förslag som kom från medborgarna i Gnosjö kommun i samband med de medborgardialoger som genomfördes 2008.

Gnosjö kommun utlyste en tävling där både konststuderande vid Sveriges konsthögskolor och yrkesverksamma konstnärer inbjöds att lämna förslag till offentlig utsmyckning på temat Gnosjöandan. 48 bidrag kom in till tävlingen. Bidragen visades för allmänheten i en utställning under februari 2011. Vinnarna utsågs genom beslut av olika jurygrupper. Jurygrupperna bestod av medlemmar från varje tätort i kommunen samt en arbetsgrupp från Gnosjö kommun.